CÔNG CHỨNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT TẬN NƠI - KHAI NHẬN THỪA KẾ - DI SẢN - LẬP DI CHÚC

Ngày đăng: 14/01/2021 01:08 PM

  CÔNG CHỨNG NHÀ ĐẤT TẬN NƠI - KHAI NHẬN THỪA KẾ - DI SẢN

  chúng tôi là những luật sư nhiều kinh nghiệm về pháp lý nhà đất: tư vấn pháp lý nhà đất  -  Công chứng khai nhận thừa kế di sản  - Công chứng lập di chúc - Công chứng tặng cho tài sản - Công chứng ủy quyền, hợp thức hoá nhà - đất - tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp tài sản - nhà đất. ký gửi mua bán nhà đất - lập hồ sơ vay vốn Ngân Hàng - giải chấp đáo hạn Ngân Hàng - cho thuê tài chính - xác nhận số dư tại Ngân Hàng - mở chứng thư năng lực.để  tham gia đấu thầu hoặc ký kết hợp đồng thi công - mua bán,chi phí hợp lý uy tín bảo mật tận tâm. 

  Chuyên khai nhận di sản, Theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

  +Mức phí công chứng văn bản khai nhận di sản (tính trên giá trị di sản): TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)

  1: Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn

  2: Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn

  3: Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

  4: Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

  5: Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

  6: Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

  7: Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

  8: Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

  Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau: Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bạn đến với Văn Phòng Luật Sư Văn Minh, chúng tôi thay bạn thực hiện toàn bộ các thủ tục nhanh nhất, vì chúng tôi là đội ngũ Luật Sư giởi chuyện nghiệp có nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý , phục vụ bạn tận tâm, công việc của bạn giao, xem như công việc của chúng tôi. 

   Là nơi hội tựu các luật sư giỏi - uy tín hiệu quả.