VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Các loại hình tư vấn về đất đai tại Luật Sư Văn Minh

Các loại hình tư vấn về đất đai tại Luật Sư Văn Minh

Tư vấn các quy định chung về THỪA KẾ như quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; xác định di sản thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa...

Xem thêm

Quy định về thừa kế theo Bộ luật Dân sự

Quy định về thừa kế theo Bộ luật Dân sự

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản....

Xem thêm