LUẬT SƯ NHÀ ĐẤT

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan...

Xem thêm

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ...

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ...

Luật Sư Văn Minh cung cấp mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền zử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam để độc giả có thể tìm hiểu và tham ...

Xem thêm

KHAI THỪA KẾ DI SẢN

KHAI THỪA KẾ DI SẢN

Quy trình khai nhận thừa kế di sản tại luật sư Văn Minh: Người yêu cầu nộp các giấy tờ sau cho luật sư / thư ký nghiệp vụ thụ lý hồ sơ

Xem thêm

TƯ VẤN CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

TƯ VẤN CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

LUẬT SƯ VĂN MINH đã phối hợp, hợp tác với một số văn phòng Công chứng uy tín chuyên cung cấp dịch vự tư vấn pháp luật công chứng, chứng thực sẽ nhận hồ...

Xem thêm

LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ TRÌNH...

LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ TRÌNH...

Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng  chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở; luat...

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI...

Nhu cầu giải quyết tranh chấp dân sự hiện nay đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên giải quyết tranh chấp dân sự như thế nào, có những Phương thức nào, tiến hành...

Xem thêm