PHÁP LUẬT

những rủi ro khi mua nhà đất qua vi bằng

những rủi ro khi mua nhà đất qua vi bằng

Theo Điều 2 Nghị định 08/2020 của Chính phủ, vi bằng thực chất là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

Xem thêm