KHAI THỪA KẾ DI SẢN

Ngày đăng: 14/11/2021 09:28 PM

  Quy trình Luật sư nhiều kinh nghiệp trực tiếp tư vấn, các thủ tục Công chứng khai nhận thừ kế di sản, lập di chúc, giải quyết tranh chấp, thu thập tài liệu thanh gọn. Đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệp Uy tín cam kết đem đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng:

   

  Tiếp nhận hồ sơ: Khai nhận thừa kế di sản, tranh chấp nhà đất:

   

  Hồ sơ vụ việc: Tranh chấp tài sản thừa kế, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa án các cấp:

   

  - Lý lịch nhân thân của người được nhận di sản thừa kế

  - CMND/ CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: Người để lại di sản và của người nhận di sản

  - Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

  - Giấy chứng tử của cha, mẹ bạn/ Ông /bà, tức của người để lại tài sản.

  - Di chúc

  - Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của cha mẹ bạn ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp , sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…).

  Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

   

  Tiếp đó, Luật sư sẽ tiến hành ban hành thông báo niêm yết tại UBND xã, phường, thị trấn nơi người để lại di sản thường trú cuối cùng.

  Sau khi nhận lại bản niêm yết thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã mà không có tranh chấp, khiếu kiện, Luật sư hẹn ngày lên ký kết văn bản khai nhận/ thỏa thuận phân chia di sản

   

  Vào ngày hẹn, người thừa kế mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ đã nộp cho luât sư đến ký kết văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

   

  2. Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, bạn tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất theo thủ tục sau:

   

  Bước 1: Bên thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). Nếu bên thừa kế không có di chúc hoặc bản án thì phải đến công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trường hợp có tranh chấp thì phải giải quyết xong tranh chấp.

   

  Bước 2: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

   

  Bước 3: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu chủ nhà không thuộc diện phải nộp hoặc được miễn nộp nghĩa vụ tài chính thì không có bước này).

   

  Bước 4: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạn cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

   

  3. Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở:

   

  Bao gồm:

   

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Các giấy tờ về thừa kế như: Di chúc, Văn bản khai nhận di sản thừa kế (có công chứng );

  - Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản;

  - Bản sao Giấy khai sinh của người thừa kế của người chết làm cơ sở miễn nộp nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân).

  - Giấy chứng tử;

  - Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

  Lệ phí trước bạ là 0,5%. Giá đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm đăng ký nộp lệ phí trước bạ.

  Chúng tôi là những luật sư nhiều kinh nghiệm trực tiếp tư vấn pháp lý nhà đất, khai nhận thừa kế di sản, cam kết luôn đồng hành cùng bạn vì công lý.