Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Ngày đăng: 17/01/2021 12:15 PM

  Câu hỏi:

  Xin chào luật sư,tôi có câu hỏi xin được tư vấn:Tôi ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, khi người dân đi làm thủ tục xin chuyển mục đích (CMĐ) sử dụng một phần thửa đất vườn sang đất ở thì bị bắt buộc phải làm thủ tục: Đo đạc tách phần diện tích đất ở mà mình đăng ký CMĐ thành một thửa riêng, đồng thời phải chừa lối đi chung rộng tối thiểu 3m để đi vào thửa đất mới tách này.

  Người dân phải nộp tiền đo đạc đối với phần diện tích đất ở này và phần lối đi chung không còn là quyền sử dụng của chủ đất mà thuộc về Nhà nước quản lý. Theo tôi là quá vô lý, không theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể là Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT. Khi tôi tìm hiểu thì được cán bộ địa chính huyện cho biết lý do: Áp dụng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v điều chỉnh bổ sung nội dung tại khoản 2, điều 7 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh.

  Không hiểu vì sao Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa lại lấy một phần của Quy định của việc tách thửa đất đem áp dụng cho việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi người dân không có nhu cầu tách thửa khi CMĐ ?

  Xin luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Văn Phòng Luật Sư Văn Minh . Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

  Trả lời:

  Theo Luật đất đai năm 2013 quy định:

  Theo khoản 2 Điều 57 luật đất đai năm 2013 quy định:

  “Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”
  Theo NĐ 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đất đai

  Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

  2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

  Theo NĐ 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều luật đất đai quy định về thu tiền sử dụng đất được hướng dẫn bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC:

  điều 3 và điều 5 của NĐ 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

  2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
  a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Cảm ơn bạn đã đến với Văn Phòng Luật Sư Văn Minh. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0902124138